top of page

Linquiz week 45

What is the top 3 most used words in the Dutch language?

=

Wat is de top 3 meestgebruikte woorden in het Nederlands?


1. De

2. Ja

3. Ensource: www.onzetaal.nl

22 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page