top of page

Urban Dictionairy week 39

MOKUM - nick-name of Amsterdam. Hebrew for 'city'

"Want in Mokum ben ik rijk en gelukkig tegelijk...geef mij maar Amsterdam!" (famous Amsterdam song)
12 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page