Woord van de Week 50

Natuurramp = natural disaster"In Kentucky is een tornado geweest. Het is een grote natuurramp."
5 views0 comments

Recent Posts

See All