top of page

Woord van de Week 36

Updated: Oct 24, 2021

EIGENLIJK = actually"Wat heeft school eigenlijk van mij geleerd?"

[= What did school actually learn from me?]
8 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


Post: Blog2_Post
bottom of page